Privacy policy TM Group Sollicitanten

De TM Group hecht er grote waarde aan dat verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op een zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze policy ziet toe op de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken van personen die bij de TM Group solliciteren. Ten behoeve van jouw deelname aan een sollicitatieprocedure kun je jouw persoonsgegevens verstrekken. Door het versturen van een sollicitatie, aanvaard je deze privacy policy sollicitanten.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is TM Group, gevestigd aan de Moermanskkade 111, 1013 BC Amsterdam. Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via privacy@tmgroup.tv. De TM Group verwerkt jouw (persoons)gegevens mede ten behoeve van andere vennootschappen binnen de TM Group en hieraan gelieerde ondernemingen. De TM Group respecteert de privacy van gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De TM Group verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen op de wijze en voor de doeleinden zoals in deze Privacy Policy beschreven.

De persoonsgegevens
Sollicitant kan, aan TM Group persoonsgegevens verstrekken ten behoeve van zijn/haar deelname aan de sollicitatieprocedure. Het gaat hier onder meer om:

 • Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht;
 • Adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
 • CV en motivatiebrief;
 • Optioneel; foto en/of filmpje;
 • Optioneel: interesses en/of hobby’s, talenten, karakter, (werk)geschiedenis

Verwerking door De TM Group: doeleinden en bewaartermijnen

 • De TM Group verwerkt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn. De TM Group verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van Sollicitanten, zoals over ras, godsdienst, seksuele geaardheid.
 • Alle persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld door De TM Group.
 • De TM Group verwerkt je persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure voor de functie waarvoor jij solliciteert.
 • De TM Group zal jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Bewaartermijnen
De TM Group bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig voor de doeleinden en diensten waarvoor de TM Group jouw gegevens heeft verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Dat wil zeggen:

 • Tenminste gedurende de werving- en selectieprocedure
 • Indien je voor de functie bent afgewezen, gedurende het kalenderjaar voor eventuele andere vacatures van De TM Group
 • Indien je bent geselecteerd voor de desbetreffende functie, bewaren wij je persoonsgegevens volgens de voorwaarden in onze arbeidsovereenkomst.

Beperkte toegang

 • De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk door Human Resources en relevant personeel van De TM Group.
 • Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met externe partijen, bijvoorbeeld advocaten, adviseurs. Met externe partijen heeft De TM Group een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin vastgelegd is dat deze partijen persoonsgegevens voldoende zullen beveiligen en uitsluitend onder instructies van De TM Group zullen handelen.
 • De TM Group zal jouw persoonsgegevens niet aan derden buiten de EER doorgeven.

Beveiliging

 • De TM Group doet zijn uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door kennisstelling bij verwerkers en het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat, iemand onrechtmatig toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.
 • De wet verlangt dat persoonsgegevens versleuteld worden opgeslagen, om directe en/of onrechtmatige toegang tot deze gegevens te beperken.
 • Wanneer er sprake is van een datalek, waarbij onrechtmatige verwerking (de door ons verwerkte persoongegevens) niet uit te sluiten valt en er aanzienlijke kans is op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens is de TM Group bij wet verplicht melding te doen bij Autoriteit Persoongegevens.

Inzage, wijziging en bezwaar
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht verzet tegen de verwerking aan te tekenen. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We proberen ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen.

Je kunt te allen tijde ons een verzoek doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar privacy@tmgroup.tv. Specifieer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en bewijs als het kan dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen vier weken op je verzoek te reageren.

Wijzigingen Privacy Policy
De TM Group heeft het recht deze Privacy Policy op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van de Privacy Policy zullen we via onze website bekend maken. We raden je daarom aan om voor het meest actuele Privacy Policy regelmatig via onze website te bekijken, zodat je hiervan op de hoogte bent.

Onderaan deze Privacy Policy staat de laatste datum van wijziging weergegeven.

Juni 2018

 

Contact

 • Moermanskkade 111 - 1013 BC - Amsterdam

 • +31 (0)20 763 0063

Enter Your Contact Form 7 Shortcode in Zeum Options!