Privacy policy websites TM Group

De TM Group hecht er grote waarde aan dat verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op een zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze policy ziet toe op de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken van personen die gebruik maken van websites binnen de TM Group en de gelieerde ondernemingen van de TM Group.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is TM Group, gevestigd aan de Moermanskkade 111, 1013 BC Amsterdam. Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via privacy@tmgroup.tv. De TM Group verwerkt jouw (persoons)gegevens mede ten behoeve van andere vennootschappen binnen de TM Group en hieraan gelieerde ondernemingen. De TM Group respecteert de privacy van gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De TM Group verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen op de wijze en voor de doeleinden zoals in deze Privacy Policy beschreven.

Verwerking van Persoonsgegevens op de website
De website is primair bedoeld om de Gebruiker te informeren over de TM Group of aan TM Group gelieerde bedrijven. Op de website worden geen persoonsgegevens verwerkt van gebruikers.

De TM Group plaatst vacatures waarop gesolliciteerd kan worden. De persoonsgegevens die hierbij verzameld worden, zullen door de TM Group uitsluitend vertrouwelijk worden behandeld in het kader van de sollicitatieprocedure en verwerkt volgens de Privacy Policy Sollicitanten.

De TM Group plaatst oproepen voor deelname aan casting, aanmelding als kandidaat, of aanmelding als publiek. De persoonsgegevens die hierbij verzameld worden, zullen door de TM Group uitsluitend vertrouwelijk worden en verwerkt volgens de Privacy Policy Casting, Kandidaat, Publiek.

Cookies
op Website worden functionele cookies gebruikt om de inhoud en functionaliteit van de Website te optimaliseren. Zie voor gebruik van cookies de Cookie Policy.

Links (andere websites)
Het kan zijn dat er op onze website links naar andere websites staan weergegeven. De TM Group draagt geen verantwoordelijkheid voor de verdere inhoud van deze websites en het gebruik van jouw gegevens door deze partijen. Lees voor het gebruik van deze websites de betreffende privacy policies en voorwaarden van deze websites.

Contact en verzoeken inzake persoonsgegevens
Voor  informatie of voor vragen over deze privacy policy, kan te allen tijde contact worden opgenomen met de TM Group via privacy@tmgroup.tv

Wijzigingen Privacy Policy
De TM Group heeft het recht deze Privacy Policy op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van de Privacy Policy zullen we via onze website bekend maken. We raden je daarom aan om voor het meest actuele Privacy Policy regelmatig via onze website te bekijken, zodat je hiervan op de hoogte bent.

Onderaan deze Privacy Policy staat de laatste datum van wijziging weergegeven.

Juni 2018

Contact

  • Moermanskkade 111 - 1013 BC - Amsterdam

  • +31 (0)20 763 0063

Enter Your Contact Form 7 Shortcode in Zeum Options!